Now showing items 1-1 of 1

    • Automatyczne stacje meteorologiczne w badaniach klimatu miasta 

      Chudzia, Dariusz; Ropuszyński, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
      W artykule zawarto informacje na temat systemu monitoringu klimatu aglomeracji miejskiej Wrocławia. Głównym celem badań jest określenie struktury i intensywności miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu.