Show simple item record

dc.contributor.authorZawadzka, Alicja
dc.date.accessioned2013-12-09T09:52:27Z
dc.date.available2013-12-09T09:52:27Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationZawadzka A., 1999. Historia badań klimatologicznych w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 3, s. 5-8.pl_PL
dc.identifier.issn1427-9711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2944
dc.description.abstractDepartment of Meteorology and Climatology University of Łódź was created almost 45 years ago. The creator and the many years' head of Department was Professor Stanisław Zych. The oldest research trends were: urban climate and bioclimate, human biometeorology, regional climatology of different areas of Poland, fluctuations and long-term changes of climate. In subsequent years beside above-mentioned it was started to develop such trends us: spatial differentiation and variability of climate (mainly precipitations), relationships between circulation and long-term variability of climate conditions in Poland and in Europe, topoclimatic differentiation in selected field conditions.pl_PL
dc.description.abstractZakład Meteorologii i Klimatologii UL powstał blisko 45 lat temu. Twórcą i wieloletnim kierownikiem zakładu był prof. dr Stanisław Zych. Najstarsze nurty badawcze to m. in.: klimat i bioklimat obszarów zurbanizowanych, biometeorologia człowieka, klimatologia regionalna różnych obszarów Polski, wahania i długookresowe zmiany klimatu. W ostatnich latach publikacje naukowe dotyczą także: przestrzennego zróżnicowania zmienności elementów klimatu, głównie opadów atmosferycznych, związków między cyrkulacją atmosferyczną a wieloletnią zmiennością warunków klimatycznych w Polsce i w Europie, zróżnicowania topoklimatycznego terenów o urozmaiconej rzeźbie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmeteorologypl_PL
dc.subjectmeteorologiapl_PL
dc.subjectclimatologypl_PL
dc.subjectklimatologiapl_PL
dc.titleHistoria badań klimatologicznych w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeThe history of climatological researches in Department of Meteorology and Climatology University of Łódźpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[5]-8
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki; Wydział Nauk Geograficznych; Katedra Meteorologii i Klimatologii


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska