Show simple item record

dc.contributor.authorUstrnul, Zbigniew
dc.date.accessioned2013-12-31T14:38:17Z
dc.date.available2013-12-31T14:38:17Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationUstrnul Z., 1999. Zmienność temperatury powietrza na wybranych stacjach Europy Środkowej na tle warunków cyrkulacyjnych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 3, s. 307-318.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3021
dc.description.abstractPraca zawiera zwięzłą analizę przebiegu średniej temperatury powietrza w Europie Środkowej w okresie 1901-1995. Została ona uzupełniona o warunki cyrkulacyjne i ich zmienność czasową. Zastosowano nową klasyftkację typów synoptycznych. Dane temperatury pochodzą z dziewięciu stacji zlokalizowanych w obszarach zurbanizowanych. Wzrastająca tendencja temperatury dla roku i dla zimy była obserwowana we wszystkich punktach. Ten element jest dobrze skorelowany z warunkami cyrkulacyjnymi, szczególnie ze wska-źnikiem cyrkulacji zachodniej, który również wykazuje dodatni trend w ciągu badanego okresu.pl_PL
dc.description.abstractThe study contains the concise analysis of the mean temperature variability in the Central Europe for the period 1901-1995. It was completed on the basis of the circulation conditions and their time fluctuations. The new automatic synoptic type classification was applied. Temperature data origin from 9 stations located in the urban areas. That increasing tendency of the annual and winter temperature was observed in all points. That element is well correlated with the circulation conditions, especially with the zonal (westerly) index which also reveals the positive trend during the investigated period.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectCentral Europepl_PL
dc.subjectEuropa Środkowapl_PL
dc.subjectair temparaturepl_PL
dc.subjecttemeratura powietrzapl_PL
dc.titleZmienność temperatury powietrza na wybranych stacjach Europy Środkowej na tle warunków cyrkulacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeVariability of air temperature at the selected stations in Central Europę presented on the circulation conditions backgroundpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[307]-318
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska