Show simple item record

dc.contributor.authorBogucka, Magdalena
dc.date.accessioned2013-12-31T15:02:25Z
dc.date.available2013-12-31T15:02:25Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationBogucka M., 1999, Niektóre aspekty zmienności opadów maksymalnych dobowych w Warszawie i okolicy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 3, s. 417-425.pl_PL
dc.identifier.issn1427-9711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3034
dc.description.abstractMaksymalne dobowe sumy opadu z 50-lecia 1946-1995 z 16 punktów opadowych zlokalizowanych w Warszawie i najbliższej okolicy zastosowano w celu zbadania czasowej i przestrzennej zmienności opadów w obszarach zurbanizowanych. Przeanalizowano maksymalne wartości opadów dobowych w poszczególnych miesiącach i w roku oraz średnią wysokość opadów maksymalnych. Wyniki są zgodne z otrzymanymi przez H. Lorenc - na peryferiach Warszawy obserwuje się wyższe opady niż w jej centrum. Zjawisko to notowano również dla absolutnych maksimów i średnich maksimów dobowych. zaobserwowano istnienie cienia opadowego charakteryzującego się wzrostem absolutnych maksimów dobowych poza miastem i ich spadkiem w centrum i na peryferiach od strony zawietrznej. The 50-years maximal daily precipitation sums from period of 1946-1995 and from 16 precipitation posts located in Warsawand its vicinity were applied to investigate temporal and spatial variability of precipitation in urbanized area. The maximal daily precipitation sums in months and years and mean maximal daily precipitation values were analyzed. The results are consistent with these obtained by H. Lorenc that the highest precipitation is observed rather in peripheries of Warsaw than in its centre. This was noticed also for absolutely maximal and mean maximal daily sums. The effect of downwind side characterized by increase of absolutely maximal daily sums outside the city and their decrease in centre and in peripheries on lee-side is observed. The extreme daily sums in Warsaw and its surrounding were connected with low-pressure centres coming into Poland from southern Europe (catastrophic down pours from 14 May 1962 and 18 July 1970), and by the zone of stationary front crossing over the city. Maximal daily precipitation sums, as wen as the monthly and yearly sums correspond with the districts of city with increased air pollution and periods of intensive urbanization.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectWarszawapl_PL
dc.subjectopadypl_PL
dc.subjectprecipitationpl_PL
dc.titleNiektóre aspekty zmienności opadów maksymalnych dobowych w Warszawie i okolicypl_PL
dc.title.alternativeSome aspects of variability of maximal daily precipitation in Warsaw and its vicinitypl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska