Show simple item record

dc.contributor.authorOśródka, Leszek
dc.contributor.authorKruczała, Andrzej
dc.date.accessioned2014-01-07T17:03:27Z
dc.date.available2014-01-07T17:03:27Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationOśródka L., Kruczała A., 1999. Rola Regionalnego Systemu Monitoringu Powietrza w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w poznaniu klimatu lokalnego aglomeracji katowickiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 3, s. 337-343.pl_PL
dc.identifier.issn1427-9711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3050
dc.description.abstractW pracy przedyskutowano możliwość wykorzystania danych meteorologicznych uzyskanych z Regionalnego Systemu Monitoringu Powietrza w badaniach klimatu lokalnego. Omówiono wyniki badań nad przestrzenną zmiennością temperatury powietrza, wilgotnością względną i średnią prędkością wiatru nad obszarem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.pl_PL
dc.description.abstractIn the paper the possibility of investigation the meteorological data, collected at the Automatic Regional System of Air Quality Monitoring, in local climate research has been discussed. The results of investigation the spatial variability of air temperature, relative humidity and wind speed over the area of GOP (Upper Silesia Industry Region) have been reported.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmonitoring powietrzapl_PL
dc.subjectGOPpl_PL
dc.subjectair monitoringpl_PL
dc.titleRola Regionalnego Systemu Monitoringu Powietrza w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w poznaniu klimatu lokalnego aglomeracji katowickiejpl_PL
dc.title.alternativeThe importance of Regional System of Air Monitoring in Upper Silesia Industry Region in studies of local climate in Katowice agglomerationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[337]-343
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Katowicach


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska