Show simple item record

dc.contributor.authorPodstawczyńska, Agnieszka
dc.contributor.authorAdamkiewicz, Bożena
dc.date.accessioned2014-01-08T22:03:13Z
dc.date.available2014-01-08T22:03:13Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationPodstawczyńska A., Adamkiewicz B., 1999, Częstość występowania krwotoków pod pajęczynówkowych (SAH) w województwie łódzkim w latach 1992-1995 w świetle wybranych typologii pogody. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 3, s. 547-558.pl_PL
dc.identifier.issn1427-9711
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3060
dc.description.abstractOpracowanie jest próbą określenia związku między warunkami atmosferycznymi a częstością występowania krwotoków podpajęczynówkowych (SAH) na terenie województwa łódzkiego w latach 1992-1995. Analizę przeprowadzono w świetle dwóch typologii pogody, uwzględniających następujące elementy meteorologiczne: średnią dobową amplitudę temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego, prędkość wiatru, wilgotność względną, zachmurzenie. W opracowaniu zweryfikowano również hipotezę o podwyższonej liczbie SAH w następstwie dobowej zmiany ciśnienia atmosferycznego i charakteru tendencji ciśnienia. Analiza dostępnych danych nie wykazała statystycznych związków między liczbą SAH a warunkami atmosferycznymi.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of the present study is to determine whether fluctuation of atmospheric conditions and types of the weather are related to occurrence of subarachnoid hemorrhage (SAH). The data on patients with SAH were collected by Neurosurgery Clinics and Neurology Departments in province of Łódź in the period 1992-1995. During analysed period 585 patients with SAH were treated (on average 12 per month). Two weather typologies based on daily temperature amplitude, wind speed, air pressure, relative humidity, cloudiness were proposed for the present study. Relationship between frequency of SAH and weather types was assessed using chi-square test. No statistical significant relations were detected. It can not be proof that weather does not influent on SAH occurrence but investigation with longer data series are necessary to separate adverse influences of selected meteorological parameters.En
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;3
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectkrwotok podpajęczynówkowypl_PL
dc.subjectSAHpl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectbioklimatologiapl_PL
dc.titleCzęstość występowania krwotoków pod pajęczynówkowych (SAH) w województwie łódzkim w latach 1992-1995 w świetle wybranych typologii pogodypl_PL
dc.title.alternativeThe frequency of occurrence of Subarachnoid Hemorrhage (SAH) in the province of Łódź in the period 1992-1995 in relation to selected weather typespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[547]-558
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Meteorologii i Klimatologii
dc.contributor.authorAffiliationOddział Neurologii WSZ im. M. Kopernika w Łodzi


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska