Show simple item record

dc.contributor.authorTiwari, Pinaz
dc.contributor.authorChowdhary, Nimit
dc.date.accessioned2021-06-29T15:51:18Z
dc.date.available2021-06-29T15:51:18Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37793
dc.description.abstractPandemia COVID-19 spowodowała radykalne zmiany w codziennym życiu ludzi oraz funkcjonowaniu gospodarek. Uważa się, iż zmiany te mają charakter ewolucyjny i zapoczątkują nową fazę transformacji, jednak praktyki stosowane obecnie zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy mogą zostać zaniechane, gdy kryzys dobiegnie końca. W kontekście podróżowania powrót do nieodpowiedzialnych zachowań doprowadziłby do ponownego pojawienia się niechęci do turystyki. Celem niniejszej notatki jest rozważenie, czy pandemia COVID-19 jedynie czasowo rozwiązała istniejący wcześniej problem nadmiernej turystyki (overtourism) i związanego z nią braku stosowania zrównoważonych praktyk. Mimo iż ograniczenia w podróżowaniu wprowadzane przez różne państwa ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowały wystąpienie zjawiska zamrożenia turystyki (zero tourism), w większości krajów świata działania w sektorze turystycznym zostały już wznowione. Autorzy niniejszej notatki, prezentując ramy koncepcyjne, podkreślają, że jeśli branża będzie nadal funkcjonować na takich samych zasadach jak przed pojawieniem się koronawirusa, problem nadmiernej turystyki wróci po zakończeniu się pandemii. Dlatego też, aby nie dopuścić do takiego rozwoju sytuacji, autorzy sugerują położenie nacisku na turystykę jakościową, wpajanie podróżującym odpowiedzialnych zachowań oraz wykorzystywanie zdobyczy technologicznych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectCOVID-19pl
dc.subjectovertourismpl
dc.subjectzero tourismpl
dc.subjectodpowiedzialne zachowaniepl
dc.subjectturystyka zrównoważonapl
dc.titleCzy pandemia COVID-19 czasowo zatrzymała zjawisko overtourism?pl
dc.typeOther
dc.page.number91-96
dc.contributor.authorAffiliationTiwari, Pinaz - Uniwersytet Centralny Jamia Millia Islamia, New Delhi (Indie), Wydział Turystyki i Hotelarstwapl
dc.contributor.authorAffiliationChowdhary, Nimit - Uniwersytet Centralny Jamia Millia Islamia, New Delhi (Indie), Wydział Turystyki i Hotelarstwapl
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBenner, M. (2019). From overtourism to sustainability: A research agenda for qualitative tourism development in the Adriatic. Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie = German Journal of Economic Geography, 2 (64), 74–87.pl
dc.referencesBenner, M. (2020). The decline of tourist destinations: An evolutionary perspective on overtourism. Sustainability, 12 (9), 3653. https://doi.org/10.3390/su12093653pl
dc.referencesBertocchi, D., Camatti, N., Giove, S., van der Borg, J. (2020). Venice and overtourism: Simulating sustainable development scenarios through a tourism carrying capacity model. Sustainability, 12 (2), 512. https://doi.org/10.3390/su12020512pl
dc.referencesBrouder, P. (2020). Reset redux: Possible evolutionary pathways towards the transformation of tourism in a COVID-19 world. Tourism Geographies, 22 (3), 484–490. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1760928pl
dc.referencesBrouder, P., Teoh, S., Salazar, N.B., Mostafanezhad, M., Pung, J.M., Lapointe, D., Clausen, H.B. (2020). Reflections and discussions: Tourism matters in the new normal post COVID-19. Tourism Geographies, 22 (3), 1–12, 735–746. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1770325pl
dc.referencesButler, R. (2020). From too many to too few: The impact of COVID-19 on overtourism. Pobrane z: https://blog.cabi.org/2020/06/02/from-too-many-to-too-few-the-impact-of-covid-19-on-over-tourism/ (12.09.2020).pl
dc.referencesButler, R.W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources change on a remote island over half a century view project. Canadian Geographer, XXIV (1), 5–12. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.xpl
dc.referencesButler, R.W. (2019). Tourism carrying capacity research: A perspective article. Tourism Review, 75 (1), 207–211. https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0194pl
dc.referencesDoxey, G.V. (1975). A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences. Sixth Annual TTRA Conference.pl
dc.referencesFanthorpe, H. (2020). Could Covid-19 be the end of overtourism? Pobrane z: https://www.roughguides.com/article/could-covid-19-be-the-end-of-overtourism/ (13.09.2020).pl
dc.referencesFarmaki, A. (2020). Memory and forgetfulness in tourism crisis research. Tourism Management, 83, 104210. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104210pl
dc.referencesGoodwin, H. (2017). The challenge of overtourism. Responsible Tourism Partnership Working Paper, 4. Pobrane z: http://haroldgoodwin.info/pubs/RTP’WP4Overtourism01’2017.pdf (12.07.2020).pl
dc.referencesHospers, G.J. (2019). Overtourism in European cities: From challenges to coping strategies. CESifo Forum, 20 (3), 20–24.pl
dc.referencesHughes, N. (2018). ‘Tourists go home’: Anti-tourism industry protest in Barcelona. Social Movement Studies, 17 (4), 471–477. https://doi.org/10.1080/14742837.2018.1468244pl
dc.referencesKoens, K., Postma, A. (2018). Understanding and managing visitor pressure in urban tourism. Pobrane z: https://www.celth.nl/sites/default/files/2018-09/Voorkomen%20van%20bez-oekersdruk%20in%20Europese%20steden.pdf (17.03.2020).pl
dc.referencesKuo, L. (2020). China promotes ‘revenge travel’ to boost economy after Covid lockdowns. Pobrane z: https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/china-promotes-revenge-travel-boost-economy-coronavirus-golden-week (2.10.2020).pl
dc.referencesKuščer, K., Mihalič, T. (2019). Residents’ attitudes towards overtourism from the perspective of tourism impacts and cooperation – the case of Ljubljana. Sustainability, 11 (6), 1823. https://doi.org/10.3390/su11061823pl
dc.referencesLapointe, D. (2020). Reconnecting tourism after COVID-19: The paradox of alterity in tourism areas. Tourism Geographies, 22 (3), 633–638. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1762115pl
dc.referencesMilano, C., Novelli, M., Cheer, J.M. (2019). Overtourism and tourismphobia: A journey through four decades of tourism development, planning and local concerns. Tourism Planning and Development, 16 (4), 353–357. https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1599604pl
dc.referencesMuhammad, S., Long, X., Salman, M. (2020). COVID-19 pandemic and environmental pollution: A blessing in disguise? Science of the Total Environment, 728, 138820. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138820pl
dc.referencesMuler Gonzalez, V., Coromina, L., Galí, N. (2018). Overtourism: Residents’ perceptions of tourism impact as an indicator of resident social carrying capacity – case study of a Spanish heritage town. Tourism Review, 73 (3), 277–296. https://doi.org/10.1108/TR-08-2017-0138pl
dc.referencesMurzyn-Kupisz, M., Holuj, D. (2020). Museums and coping with overtourism. Sustainability (Switzerland), 12 (5). https://doi.org/10.3390/su12052054pl
dc.referencesPeeters, P., Gössling, S., Klijs, J., Milano, C., Novelli, M., Dijkmans, C., Eijgelaar, E., Hartman, S., Heslinga, J., Isaac, R., Mitas, O., Moretti, S., Nawijn, J., Papp, B., Postma, A. (2018). Research for TRAN Committee – Overtourism: Impact and possible policy responses. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. Pobrane z: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)629184 (8.07.2020).pl
dc.referencesPerkumienė, D., Pranskūnienė, R. (2019). Overtourism: Between the right to travel and residents’ rights. Sustainability, 11 (7), 1–17. https://doi.org/10.3390/su11072138pl
dc.referencesPizam, A. (1978). Tourism’s impacts: The social costs to the destination community as perceived by its residents. Journal of Travel Research, 16 (4), 8–12. https://doi.org/10.1177/004728757801600402pl
dc.referencesSeraphin, H., Ivanov, S. (2020). Overtourism: A revenue management perspective. Journal of Revenue and Pricing Management, 19 (3), 146–150. https://doi.org/10.1057/s41272-020-00241-7pl
dc.referencesTiwari, P., Kainthola, S., Chowdhary, N.R. (2020a). Demarketing: A marketing framework for overtourism. W: C. Ribeiro de Almeida, A. Quintano, M. Simancas, R. Huete, Z. Breda (red.), Handbook of research on the impacts, challenges, and policy responses to overtourism (s. 94–114). Londyn: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2224-0.ch006pl
dc.referencesTiwari, P., Kainthola, S., Chowdhary, N.R. (2020b). Empowering tourism education as a destination management tool. W: H. Seraphin, A. Yallop (red.), Overtourism and tourism education (s. 63–80). London: Routledge.pl
dc.referencesTomes, N. (2010). “Destroyer and teacher”: Managing the masses during the 1918–1919 influenza pandemic. Public Health Reports, 125 (3), 48–62. https://doi.org/10.1177/00333549101250s308pl
dc.referencesWall, G. (2020). From carrying capacity to overtourism: A perspective article. Tourism Review, 75 (1), 212–215. https://doi.org/10.1108/TR-08-2019-0356pl
dc.referencesWeber, F., Stettler, J., Priskin, J., Rosenberg-Taufer, B., Ponnapureddy, S., Fux, S., Camp, M.A., Barth, M., Klemmer, L.,Gross, S. (2017). Tourism destinations under pressure. WorkingPaper. Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Luzern. Pobrane z: https://static1.squarespace.com/static/56dacbc6d210b821510cf939/t/5909cb282e69cf1c85253749/1493814076440/WTFL_study12017_full-1version.pdf (12.07.2020).pl
dc.referencesWorld Tourism Organization (2004). Indicators of sustainable development for tourism destinations. W: Tourism’s potential as a sustainable development strategy. Proceedings from the 2004 WTO tourism policy forum at the George Washington University, Washington, DC, USA: WTO.pl
dc.referencesWorld Travel and Tourism Council (2020). Leading global protocols for the new normal. (May). Pobrane z: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp (12.07.2020) https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004pl
dc.referencesZenker, S., Kock, F. (2020). The coronavirus pandemic – a critical discussion of a tourism research agenda. Tourism Management, 81, 104164. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104164pl
dc.referencesZerva, K., Palou, S., Blasco, D., Donaire, J.A.B. (2019). Tourism-philia versus tourism-phobia: Rresidents and destination management organization’s publicly expressed tourism perceptions in Barcelona. Tourism Geographies, 21 (2), 306–329. https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1522510pl
dc.contributor.authorEmailTiwari, Pinaz - tiwaipinaz@yahoo.com
dc.contributor.authorEmailChowdhary, Nimit - nchowdhary@jmi.ac.in
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.31.1.10
dc.relation.volume31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0