Recent Submissions

 • The Meaning of Genocide and Terror in Cognitive Tourism 

  Tanaś, Sławoj (Lodz University Press, 2013)
  The article considers the influence of acts of terror and war crimes on both the development of tourism, or a lack of it. Terrorist attacks, the victims of which are tourists as well as local citizens, constrain or ...
 • Tourist Product in Experience Economy 

  Stasiak, Andrzej (Lodz University Press, 2013)
  The turn of the 20th and 21st c. was marked by the development of experience economy, in which the basic commodities are not specific products, but the customers’ emotions, impressions and experiences. Tourism has always ...
 • Touristically-Attractive Springs in the Polish Lowlands 

  Girjatowicz, Józef P. (Lodz University Press, 2013)
  On the basis of available published materials and his own research, the author identifies the 27 most attractive springs in the Polish Lowlands. He describes their most important landscape and tourism assets – the relief ...
 • What is Nature Tourism? Case Study: University Students 

  Graja-Zwolińska, Sylwia; Spychała, Aleksandra (Lodz University Press, 2013)
  On the one hand in recent years nature tourism (turystyka przyrodnicza) has constituted a significant part of the tourism industry, on the other it has caused many problems for researchers attempting to define the phenomenon. ...
 • The Battle of Łódź 1914: A Chance to Develop Military Heritage Tourism in the Metropolitan Tourism Region of Łódź 

  Bończak, Bartosz (Lodz University Press, 2013)
  Wars were and still are an intrinsic element in the history of mankind. They bring glory to the victorious, the bitterness of failure to the defeated, and always destruction and suffering to ordinary people, but at the ...
 • Atrakcyjne turystycznie źródła na niżu polskim 

  Girjatowicz Józef P. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  On the basis of available published materials and his own research, the author identifies the 27 most attractive springs in the Polish Lowlands. He describes their most important landscape and tourism assets - the relief ...
 • Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej 

  Graja-Zwolińska Sylwia; Spychała Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  On the one hand in recent years nature tourism (turystyka przyrodnicza) has constituted a significant part of the tourism industry, on the other it has caused many problems for researchers attempting to define the phenomenon. ...
 • Bitwa Łódzka z 1914 roku jako szansa na rozwój militarnej turystyki kulturowej w metropolitalnym regionie turystycznym Łodzi 

  Bończak, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Wars were and still are an intrinsic element in the history of mankind. They bring glory to the victorious, the bitterness of failure to the defeated, and always destruction and suffering to ordinary people, but at the ...
 • Znaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczej 

  Tanaś, Sławoj (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The article considers the influence of acts of terror and war crimes on both the development of tourism, or a lack of it. Terrorist attacks, the victims of which are tourists as well as local citizens, constrain or completely ...
 • Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń 

  Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Przełom XX i XXI w. to rozwoju tzw. gospodarki doznań, w której podstawowym towarem stają się nie konkretne produkty, ale emocje, przeżycia i doświadczenia klientów. Turystyka była i jest swoistym "przemysłem wakacyjnych ...