Przeglądaj według

 

CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Tadeusz Szymczak
 2. Wybrane zagadnienia teoretyczne stosowania prawa przez Sąd Najwyższy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
  Jerzy Wróblewski
 3. Priame formy účasti občanov na činnosti orgânov štâtnej moci a sprâvy v ĆSSR
  Igor Palúš
 4. Najvyššie zastupitel’ské orgâny ĆSSR
  Ludmila Somorovà
 5. Rada Społeczno-Gospodarcza przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1982-1985)
  Dariusz Górecki
 6. Najwyższa Izba Kontroli w II Rzeczypospolitej pod rządami konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku
  Ryszard Paweł Krawczyk
 7. Rada Ministrów PRL w nowym systemie zarządzania gospodarką narodową
  Cezary Kosikowski
 8. Postavenie ûstrednÿch orgânov Stâtnej sprâvy v československej federâcii
  Mikulóś Mikołaj
 9. Samorządowe uprawnienia pracowników przedsiębiorstwa państwowego w Polsce
  Michał Seweryński
 10. Postavenie a úlohy štâtnych orgânov pri realizâcii pracovného prâva v ĆSSR
  Vojtech Tkač
 11. Všeobecne zâvâzné nariadenia miestnych orgnov štâtnej moci a sprâvy
  Alexander Bröstl
 12. Kilka uwag w związku z nowelizacją ordynacji wyborczej do rad narodowych
  Krzysztof Skotnicki
 13. Gwarancje wolności sumienia i wyznania (kilka uwag na marginesie ustawy z 17 maja 1989 roku)
  Witold Brodziński
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Najnowsze pozycje