Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26094]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Ontological structure in genre analysis 

  Swirski, Peter (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1992)
  W tym studium dokonałem próby wzbogacenia analizy właściwości strukturalnych dotyczących różnic między odmianami gatunkowymi fantastyki naukowej z jednej a utopią i dystopią z drugiej strony. (W polskim nazewnictwie ...
 • Поэтика беседы в романе "Дым" И. С. Тургенева 

  Кшицова, Дануше (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1992)
  Dialog w prozie i w poezji ma długą tradycję zapoczątkowaną tekstami Platona i kontynuowaną przez średniowieczne dysputy, powieści dialogowe typu „Kubusia Fatalisty” D. Diderota, romantyczne poematy czy misteria w rodzaju ...
 • The archtype of wanderer and quest motif in W. H. Auden's poetry 

  Gajlewicz, Adam (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1992)
  Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy transformacji archetypicznego symbolu Wędrowca i motywu Poszukiwania w wybranych wierszach wczesnej( „Wędrowiec”) i późnej (cykl sonetów pt. „Poszukiwanie” fazy twórczości W. H. ...
 • "Mario und der Zauberre" and "Le Torrent": event, narrative style, and silhouette in the novella 

  Beeler, Karin E. (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1992)
  Obecna rozprawa to analiza utworów Mario i czarodziej (Mario und der Zauberer) Tomasza Manna i Rwący potok (Le Torrent) Anny Hébert. Jakkolwiek nowele te należą do różnych tradycji literackich, do niemieckiej i ...
 • Неоромантизм как литературное течение 

  Соколянский, Марк (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1992)
  The essay deals with the problem of neoromanticism as a literary trend in Western national literatures, mostly — the English one. The existing viewpoints on the problem are being discussed. The author defends the historical ...

Pokaż więcej...