Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 106,
 

 • Trzy typy manipulacji z punktu widzenia teorii działania 

  Maciaszek, Janusz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Manipulację można rozumieć jako nadużywanie wpływu na innych. Termin „nadużywanie” jest jednak na tyle niejasny, że nie w każdym przypadku możemy rozstrzygnąć czy faktycznie mamy do czynienia z nadużywaniem wpływu, czy też ...
 • Uwagi o formach kontrargumentacji 

  Indrzejczak, Andrzej ORCID; Promińska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Prezentowany tekst stanowi elementarne wprowadzenie do problematyki kontrargumentacji. Sposoby reakcji na nieakceptowane stanowisko w dyskusji uporządkowano według czterech możliwych przedmiotów ataku: nadawca, charakter ...
 • Uwagi o argumencie „ad absurdum” 

  Kleszcz, Ryszard ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Łaciński termin „reductio ad absurdum” oznacza redukcję czegoś (zdań, tez, doktryn, sposobów argumentacji, definicji, instrukcji, etc.) do absurdu. Jest to jeden z najbardziej popularnych argumentów, wykorzystywanych nie ...
 • Wprowadzenie 

  Maciaszek, Janusz ORCID; Kleszcz, Ryszard ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • (Nie)myślenie granfalonem 

  Łukowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Chociaż granfalon jest jednym z najważniejszych technik psycho-manipulacji, zjawisko to wciąż nie jest dobrze znane nawet dla specjalistów teorii komunikacji. Myślenie granfalonem wydaje się być silnie destrukcyjnie dla ...

View more