Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Does Labour Law Have a Future? 

  Bělina, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Jeśli mamy odpowiedzieć na prowokujące pytanie zawarte w tytule, musimy sprecyzować je co do miejsca i czasu. Z perspektywy miejsca musimy skoncentrować się na kontynentalnej Europie, do której geograficznie należą ...
 • Development and Future Prospects of Labour Law 

  Mangarelli, Cristina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Obecne prawo pracy nie jest takie samo jak trzydzieści lat temu. Stało się bardziej złożone. Powstały nowe konstrukcje prawne, nowe rodzaje ochrony, nowe prawa. Część z tych nowości wiąże się z bezpośrednim stosowaniem ...
 • Civil Rights and the Future of Labour Law 

  Servais, Jean Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Upadek komunistycznych reżimów w Europie pod koniec wieku XX pokazał, że choć prawa cywilne i polityczne powinny być dopełnione przez prawa socjalne, to jednak stosowanie tych ostatnich nie jest samo w sobie wystarczające ...
 • Determinants of operational budgeting success in manufacturing enterprises 

  Pietrzak, Żaneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  The book aims to measure and evaluate the use/success of operational budgeting in Polish companies and to identify and measure the determinants of success, based on the suggested model. It focuses mainly on: (a) the role ...
 • Przyszłość prawa pracy z perspektywy istniejących dla niego zagrożeń 

  Sanetra, Walerian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The analysis of dangers to labour law given by the author takes into account following phenomena: the modernization of the economic structure of contemporary societies, the change in the sphere of the state tasks as well ...

View more