CONTENT

 1. Avant-propos
  Kazimierz Kupisz
 2. Allocution d’ouverture
  Kazimierz Kupisz
 3. Le mysticisme biblique de Marguerite de Navarre
  Barbara Marczuk-Szwed
 4. Archaisme et modernité de la figure de la pécheresse et de la pénitente dans Le miroir de l'âme pécheresse de Marguerite de Navarre
  Brenda Dunn-Lardeau
 5. Elizabeth Tudor traductrice de Marguerite de Navarre
  Jean V. Dubu
 6. Sur quelques aspects de l’evangélisme de Marguerite de Navarre
  Gabriel-Andre Pérouse
 7. Tradition et nouveauté dans la poésie religieuse de Marguerite de Navarre
  Charles Béné
 8. Marguerite de Navarre et la pédagogie féminine
  Colette H. Winn
 9. Marguerite de Navarre à la cour de Louis XIV
  Evelyne Berriot-Salvadore
 10. Sur l'esprit facétieux de Marguerite de Navarre dans l'Heptamèron
  Robert Aulotte
 11. Narrateurs et narrataires dans l'Heptamèron: essai d’étude narratologique
  Christine Martincau-Génieys
 12. Pour une lecture plurielle de l'Heptamèron: polyphonie et concordia discors au parlement d'amour
  Roy Rosenstein
 13. Un cas d'intertextualité médiévale dans l'Heptaméron: la nouvelle 70
  Voichita Sasu
 14. Le thème de l'anneau dans l'Heptaméron
  Krystyna Antkowiak
 15. Le temps dans l'Heptaméron
  Witold Konstanty Pietrzak
 16. Ces „pauvres aveuglés d’amour” ... (Les divers sens du mot 'pauvre' dans l'Heptaméron)
  Kazimierz Kupisz

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Marguerite de Navarre à la cour de Louis XIV 

  Berriot-Salvadore, Evelyne (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Ten intrygujący tekst kryje omówienie romansu Karoliny-Róży Caumont de la Force (1650-1724), pt. L'Histoire de Marguerite de Valois (1696). Tłem akcji powieści jest dwór Franciszka I. Na balu dla uświetnienia małżeństwa ...
 • Marguerite de Navarre et la pédagogie féminine 

  Winn, Colette H. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Choć nie pozostawiła żadnego w duchu feministycznym manifestu, żadna dziedzina życia kobiety nie została przez nią pominięta. Szczególnie kobiecie-matce przyznaje ważną rolę wychowawczą. Stanowisko to znajduje swój ...
 • Tradition et nouveauté dans la poésie religieuse de Marguerite de Navarre 

  Béné, Charles (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Temat Chrystusa, który z krzyża zwraca się do człowieka, by udzielić mu nauk moralnych, występował już u św. Bernarda i św. Bonawentury, później u Samuela Brandta lub w poematach o męce Chrystusa w wydaniach u Aida w ...
 • Narrateurs et narrataires dans l'Heptamèron: essai d’étude narratologique 

  Martincau-Génieys, Christine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Wychodząc od koncepcji Gerarda Genette, autorka wykorzystuje dla analizy narracji w Heptameronie pojęcie narratora (narrateur) i odbiorców narracji (narrataires), którzy z kolei mogą być narratorami. Narrator historii ...
 • Sur quelques aspects de l’evangélisme de Marguerite de Navarre 

  Pérouse, Gabriel-Andre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Jeśli pojmować ewangelizm nie jak ideologię w łonie walk religijnych tamtych czasów, ale jak właściwość istoty duchowej i moralnej człowieka, wówczas ewangelizm Małgorzaty z Nawarry to ożywcza symbioza z tekstami ...
 • Pour une lecture plurielle de l'Heptamèron: polyphonie et concordia discors au parlement d'amour 

  Rosenstein, Roy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Zauważono dawno, że - w zestawieniu z Dekameronem, innowacją, którą Małgorzata z Nawarry wprowadziła w Heptameronie, są dyskusje - uproszczeniem było dopatrywanie się w postaci Parlamenty wyrazicielki jej poglądów. Jeśli ...
 • Elizabeth Tudor traductrice de Marguerite de Navarre 

  Dubu, Jean V. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  W 1531 r. opublikowany został poemat Małgorzaty z Nawarry, Miroir de l'âme pécheresse, zaś pierwszego wznowienia doczekał się w 1533 r., kiedy rodziła się Elżbieta Tudor, córka Henryka VIII, króla Anglii i jego drugiej ...
 • Avant-propos 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
 • Un cas d'intertextualité médiévale dans l'Heptaméron: la nouvelle 70 

  Sasu, Voichita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Związki z literaturą średniowieczną w twórczości Małgorzaty z Nawarry spotyka się często (np. wizja nocna i tercyna w La Navire, ramy moralitetu bądź misterium w teatrze, reminiscencje z romansów Okrągłego Stołu, echa ...
 • Le thème de l'anneau dans l'Heptaméron 

  Antkowiak, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Artykuł jest próbą analizy kilku nowel Heptameronu, w których pojawia się motyw pierścienia i ma na celu określenie jego roli w konstrukcji akcji (nowele: 8, 13, 15, 21, 24). We wszystkich tych nowelach pierścień pozostaje ...
 • Allocution d’ouverture 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
 • Le temps dans l'Heptaméron 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest czas przedstawiony w historii ramowej Heptameronu. Tytuł utworu, w przeciwieństwie do Dekameronu, znajduje potwierdzenie w dziejach devisants: ich przekonania, uczucia, pragnienia ...
 • Ces „pauvres aveuglés d’amour” ... (Les divers sens du mot 'pauvre' dans l'Heptaméron) 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Ten pojawiający się przeszło 200 razy w tekście przymiotnik nie jest bynajmniej świadectwem ubóstwa językowego autorki, ale świadczy o zasługującej na baczniejszą uwagę rozmaitości jego zabarwienia znaczeniowego lub ...
 • Le mysticisme biblique de Marguerite de Navarre 

  Marczuk-Szwed, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Opinie historyków literatury zgodne są co do mistycznego charakteru duchowości Małgorzaty z Nawarry. Mistycyzm ten wydawał się trudny do pogodzenia z ewangelizmem Królowej i rodził różne próby interpretacji ich wzajemnego ...
 • Sur l'esprit facétieux de Marguerite de Navarre dans l'Heptamèron 

  Aulotte, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Nie kusząc się o szerszą definicję pojęcia, autor koncentruje się na kilku nowelach Heptameronu, analizując zawarte w nich elementy facecji. W noweli 34 facecyjność wynika z komizmu słownego, w noweli 11 wyraża się w ...
 • Archaisme et modernité de la figure de la pécheresse et de la pénitente dans Le miroir de l'âme pécheresse de Marguerite de Navarre 

  Dunn-Lardeau, Brenda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Wyszedłszy od przypomnienia ważniejszych opinii krytycznych o Miroir (P. Jourda, L. Febvre, P. Sommers, E. Berriot, M. Lazard), przechodzi autorka do omówienia jego zawartości, ujmując ją w aspekcie archaicznych i nowych ...