Przeglądaj według

 

Podzbiory w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich 

  Chojnacka, Justyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Przemiany ustrojowe i gospodarcze dokonujące się w Polsce od początku lat 90-tych XX wieku stawiają przed rolnictwem stale nowe wyzwania. Wiążą się one z koniecznością dokonania restrukturyzacji oraz modernizacji ...
 • Obszar wiejski jako segment rynku politycznego w III Rzeczypospolitej 

  Dzieciński, Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Planując kampanie wyborcze eksperci marketingowi baczną uwagę zwracają na odpowiednio przeprowadzoną segmentację rynku politycznego i wynikające z niej konsekwencje dla kierunku i rodzaju prowadzonych działań marketingowych. ...
 • Jesienny panair w Wyrbicy – święto w społeczności wieloetnicznej 

  Kijewska, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Przedmiotem artykułu będzie doroczny jesienny panair – jarmark w miejscowości Wyrbica (w gminie o tej samej nazwie) w północno-wschodniej Bułgarii. Ze względu na brak dostępu do źródeł dotyczących historii panairu w ...
 • U źródeł mitu o dobrym cesarzu. Przyczynek polsko-węgierski 

  Woźniak, Krzysztof Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W tradycyjnej kulturze chłopskiej podstawową i najczęściej jedyną drogą przekazywania wiedzy o przeszłości, była transmisja ustna. Ograniczała ona możliwość retrospekcji i w zasadzie nie pozwalała sięgnąć w przeszłość dalej ...
 • Korespondencja Aleksandra Patkowskiego z Aleksandrem Macieszą 

  Kasprzyk, Damian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Aleksander Patkowski i Aleksander Maciesza to aktywni w okresie II Rzeczypospolitej teoretycy, praktycy i propagatorzy regionalizmu.
 • Aleksandyr Stambolijski w Polsce (26 XII 1920 r. - 6 I 1921 r.) 

  Lech, Andrzej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przebiegu oficjalnej wizyty A. Stambolijskiego, premiera rządu bułgarskiego i przywódcy Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego (BLZCH) w Polsce na przełomie 1920 i ...
 • Zdobnictwo ludowe na Podhalu jako znak (na przykładzie Bukowiny Tatrzańskiej) 

  Koszarek, Bartłomiej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W niniejszej pracy zamierzam przyjrzeć się sztuce ludowej, zwłaszcza zdobniczej, na terenie Bukowiny Tatrzańskiej rozpatrując wytwory tejże sztuki pod kątem znaczeń, funkcji, miejsca powstania oraz roli jej wytwórców w ...
 • Z badań cmentarzyska II w Dąbrowie pod Wieluniem. List Konrada Jażdżewskiego 

  Janiak, Radosław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Pod koniec lat dwudziestych XX wieku na terenach powiatu wieluńskiego podjęte zostały prace badawcze, którymi kierowało dwóch archeologów. Ich wkładu w rozwój polskiej archeologii trudno nie doceniać. Pierwszą z tych ...
 • Sztuka ludowa Polski Ludowej w refleksji etnologicznej 

  Sadowska, Joanna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Sztuka ludowa jest jednym z kluczowych obszarów badawczych etnologii od momentu ukonstytuowania się tej nauki jako samodzielnej dyscypliny akademickiej. Rozpatrując historię naukowego zainteresowania etnografów (potem etnologów ...
 • W „ludowym” pułku – Andrzej Galica na czele I Batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich (1915-1916) 

  Kozłowska, Aleksandra (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 r. i powołaniem do życia LP w szeregi tej nowej formacji wojskowej zaczęły napływać rzesze ochotników. Wśród nich znalazło się wielu chłopów. Należał do nich Andrzej Galica ...
 • Polska tożsamość i polski nacjonalizm. Etnologiczna interpretacja zjawiska. 

  Schmidt, Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W ostatnich latach, w wielu dyskusjach toczonych na łamach mediów publicznych, pojawiał się problem tożsamości Polaków rozpatrywany głównie w aspekcie integracji z Unią Europejską. W debacie dotyczącej obecności Polski w ...
 • Problem tożsamości Słowian 

  Lewandowski, Edmund (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W sensie filozoficznym tożsamość jest synonimem jakości i antonimem nieokreśloności. Można przyjąć, że jakość oznacza „tożsamą z bytem określoność” (Hegel). Jakość bytu to całokształt jego własności. Tracąc swą jakość, byt ...
 • Genologia lingwistyczna a badania nad komentarzem e-sportowym (problemy metodologiczne) 

  Rzeźnik, Martyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-11-22)
  Video games are a crucial part of contemporary reality. Their popularity has contributed to the appearance of the esports scene, and thus to the emergence of a new media genre: the esports commentary. In this paper I apply ...
 • PETSCII – A Character Set and a Creative Platform 

  Reunanen, Markku; Heikkinen, Tero; Carlsson, Anders (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-11-22)
  PETSCII is the built-in character set used on 8-bit Commodore computers, such as the PET, C-64 and Plus/4. The character set and the BASIC environment provided an entry point to rudimentary graphic editing for a generation ...
 • Gry jako moralne laboratorium. Gamifikacja dylematów moralnych bezzałogowych samochodów 

  Maćkiewicz, Bartosz; Mamak, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-11-22)
  The aim of this paper is to identify potential dangers and benefits of investigating moral intuitions about the autonomous vehicles (AVs), using gamified research tools. We argue that computer games facilitate constructing ...
 • Live Streaming Platforms and the Critical Discourse About Video Games 

  Felczak, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-11-22)
  This work concerns online streaming platforms centered on broadcasting video games-related content, such as Twitch.tv and Douyu.com. The aim of this article is two-fold: first, to point out the possible research methods ...
 • O immersyjności escape roomów. Przykład pokoi Tick Tack w Gliwicach 

  Julke-Bogacka, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-11-22)
  Escape room (ER) is a live cooperative game in which players need to find a way out of a closed room, or to reach an additional goal by solving a series of riddles and puzzles, in a set amount of time. So far there have ...
 • Niechcący zrobiłam "Dark Souls" – gry wideo w instytucjach kultury z perspektywy twórcy i groznawcy 

  Bakun, Martyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017-11-22)
  Innovative technological solutions are becoming more and more popular in cultural institutions. Among such novelties as interactive exhibitions, specially designed applications, virtual tours, and augmented reality there ...
 • Przestrzeń jako struktura zdefiniowana obecnością użytkownika 

  Szrajber, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The article will discuss issues that show the connection between the culture of video games and its accompanying technology in relation to space – its functionality and ways of shaping, as an area requiring not only research ...
 • Narracja linearna w grach wideo w kontekstach immersji 

  Pigulak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019-12-30)
  The paper aims to outline features of linear video games in context of a player immersion. The first part of the paper deals with a brief introduction concerning the characteristic of linear narrations, especially its ...

Pokaż więcej...